Kontakt

Adresa:

Moravský Kočov 200

Moravskoslezský Kočov

792 01

E-mail:

ms.kocov@seznam.cz

Telefon:

+420 724 534 234

IČO:

71295020

Ke stažení

Jídelníček

Vzdělávací program

Školní řád

POZVÁNKA K ZÁPISU

Žádost o přijetí

Evidenční list

Přihlas
slideshow

  

Naše třída

 

Třídu navštěvuje 23 dětí. Vzdělávací proces v mateřské škole se uskutečňuje v heterogenní třídě a je přizpůsoben individuálním a věkovým potřebám dětí. Velkou výhodou je vzájemné soužití mladších a starších dětí, kdy se mladší děti rychleji zdokonalují tím, že vidí ve starších svůj vzor a napodobují je. Starší děti se učí neodsuzovat, neposmívat se, ale uvědomovat si specifika mladšího a slabšího a vyjít mu vstříc svou pomocí či radou.

 

Od 1.9.2016 se mateřská škola stala členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou - enviromentální výchovu - "Mrkvička"

 

 

Plán akcí ve školním roce

 

Září, říjen  - "Svátek jablíček se štrůdlováním", "Dráčkohrátky", oslava Dne zvířat

Listopad    - "Svatomartinský průvod s lampiónky"

Prosinec   - "Mikulášská besídka", "Vánoční besídka"

Leden        - "Hrátky na sněhu"

Únor           - "Karneval", besedy pro rodiče s Mgr. Svatavou Vyhlídalovou

Březen       - návštěva základní školy, EKO soutěž "Zelený lísteček"

Duben        - Jarní besídka, "Velikonoční tvoření", "Oslava Dne Země"

Květen       - Zápis dětí na nový školní rok

Červen       - Zahradní slavnost, výlet, rozloučení se školáky,

                      informativní schůzka pro nové rodiče